agricultural land

agricultural land
žemės naudmenos statusas Aprobuotas sritis žemės tvarkymas ir žemės reforma apibrėžtis Žemės plotai, kurie nuo kitų žemės plotų skiriasi jiems būdingomis gamtinėmis savybėmis arba ūkinio naudojimo ypatumais. atitikmenys: angl. agricultural land; farming land; farmland vok. landwirtschaftliche Nutzfläche rus. земельные угодья pranc. jouissance de la terre; terre agricole šaltinis Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Agricultural land — farmland redirects here. For other uses, see farmland (disambiguation). Agricultural land (also agricultural area) denotes the land suitable for agricultural production, both crops and livestock. It is one of the main resources in agriculture.… …   Wikipedia

  • agricultural land — žemės ūkio paskirties žemė statusas Aprobuotas sritis žemės tvarkymas ir žemės reforma apibrėžtis Žemė, naudojama arba tinkama naudoti žemės ūkio produktų gamybai, įskaitant žemės naudotojui priklausančiais gyvenamaisiais namais ir ūkiniais… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • agricultural land — žemės ūkio naudmenos statusas Aprobuotas sritis žemdirbystė apibrėžtis Dirbamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos, naudojamos arba tinkamos naudoti žemės ūkio augalams auginti. atitikmenys: angl. agricultural area in use; agricultural land; farming… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • AGRICULTURAL LAND-MANAGEMENT METHODS AND IMPLEMENTS IN ANCIENT EREẒ ISRAEL — Ereẓ Israel is a small country with a topographically fragmented territory, each geographical region having a distinctive character of its own. These regions include: the coastal plain, the lowlands, the hilly country, the inland valleys, the… …   Encyclopedia of Judaism

  • Agricultural Land Reserve — The Agricultural Land Reserve (ALR) is a collection of land in the Canadian province of British Columbia in which agriculture is recognized as the priority use. Farming is encouraged and non agricultural uses are controlled. In total, the ALR… …   Wikipedia

  • agricultural land boundary — žemės ūkio naudmenų riba statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Riba tarp žemės ūkio naudmenų, besiskiriančių gamtinėmis savybėmis arba ūkinio naudojimo ypatumais. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=444488&p… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • compensation for agricultural land in protected territories — kompensacinė išmoka už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Finansinė parama negautoms pajamoms kompensuoti, atlyginti nuostoliams, patirtiems dėl valstybės ar savivaldybių nustatytų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • non-agricultural land — ne žemės ūkio paskirties žemė statusas Aprobuotas sritis žemės tvarkymas ir žemės reforma apibrėžtis Žemė, nepriskirta prie žemės ūkio paskirties žemės, t. y. miškų ūkio, vandens ūkio, konservacinės ir kitos paskirties žemė. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • non-agricultural land parcel — ne žemės ūkio paskirties žemės sklypas statusas Aprobuotas sritis žemės tvarkymas ir žemės reforma apibrėžtis Žemės sklypas, pagal įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus detaliuosius planus numatytas ne žemės ūkio paskirties veiklai reikalingiems …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Land reform — Land reforms (also agrarian reform, though that can have a broader meaning) is an often controversial alteration in the societal arrangements whereby government administers possession and use of land. Land reform may consist of a government… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”